PIS - Okręg bydgoski

Struktury

Komitet w Żninie

przewodniczący - Grażyna Janicka

tel. 667 081 727;  g.janicka@wp.pl

skarbnik - Bernard Starczewski

tel. 607 304 483; b.starczewski@interia.pl

Koło w Barcinie

przewodniczący - Anna Falkowska

tel. 725 718 989; aniafalka4@wp.pl

Koło w Gąsawie

pełnomocnik - Stanisław Sytek

tel. 697 917 393

skarbnik - Witold Mrówczyński

tel. 601 164 962; witoldmrowczynski@vp.pl

Koło w Łabiszynie

przewodniczący - Irena Kamińska

tel. 517 642 663

Radni Rady Powiatu żnińskiego

1. Robert Szafrański

tel. 602 623 820;  szafranki@wp.pl

2. Grzegorz Smytry

tel. 513 074 384;  smytry@znin.com.pl