PIS - Okręg bydgoski

Struktury

Zarząd Powiatowy PiS w powiecie żnińskim

przewodniczący - Magdalena Siwak   tel. 507-507-277;   magdalenasiwak@wp.pl

sekretarz - Anna Falkowska   tel. 725 718 989;    aniafalk4@wp.pl

skarbnik - Sławomir Lenartowcz   tel. 662 260 607,    lenartowiczslawomir@wp.pl

członkowie Zarządu - Witold Mrówczyński   tel. 601-164-962;   witoldmrowczynski@vp.pl,   Grażyna Janicka   tel. 667 081 727;  g.janicka@wp.pl

Komitet w Żninie

przewodniczący - Grażyna Janicka   tel. 667 081 727;  g.janicka@wp.pl

sekretarz - Marcin Czaja  tel. 602-795-823;   marcin.czaja78@gmail.com

skarbnik - Bernard Starczewski   tel. 607 304 483;    b.starczewski@interia.pl

Komitet w Barcinie

przewodniczący - Anna Falkowska  tel. 725 718 989; aniafalk4@wp.pl

sekretarz - Natalia Walczak   tel. 607-056-107;    natalia842@poczta.onet.pl

skarbnik - Mariusz Filanowski   tel. 661-990-467;    filanowski@op.pl

Komitet w Gąsawie

przewodniczący - Sławomir Lenartowicz  tel. 662 260 607,    lenartowiczslawomir@wp.pl

sekretarz - Witold Mrówczyński    tel. 601 164 962;    witoldmrowczynski@vp.pl

skarbnik - Kazimierz Tekiela   tel. 665 768 573,     kaz-tek@vp.pl