PIS - Okręg bydgoski

Struktury

Komitet w Mogilnie

przewodniczący - Jerzy Łaganowski   tel. 603 662 526;  laganowski.jerzy@gmail.com

sekretarz - Bożena Ziemnicka    tel. 698-820-083

skarbnik - Jan Szczególski   tel. 509-962-949;   szczegolski.jan@gmail.com