PIS - Okręg bydgoski

Struktury

Komitet w Koronowie

przewodniczący - Stanisław Jakubowski   tel. 698 565 905;   stanjakubowski@wp.pl

sekretarz - Janusz Jankowski   tel. 784-892-969

skarbnik - Sławomir Przybyłek    tel. 697 758 325;   przyslawek2@wp.pl

Komitet Sicienko

przewodniczący - Maciej Maciejewski   tel. 660-777-659;    maciascool@wp.pl

sekretarz - Paweł Pawełkowski   tel. 533 600 801

skarbnik - Leszek Maciejewski   tel. 729 495 933;  leszekmm@gmail.comRadni Powiatu bydgoskiego

Anna Jakubowska

Radosław Kempinski;   kempinski.radek@gmail.com

Joanna Kin;   tel. 600 224 855

Adam Ryfa;   ryfa.adam@gmail.com

Elżbieta Mojzesowicz

Elżbieta Wysocka;   tel. 607 533 338

Tadeusz Zamłyński