PIS - Okręg bydgoski

Radni wojewódzcy

Radni wojewódzcy

Michał Krzemkowski

Urodzony 4 maja 1972 r. w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - mgr geografii. Po studiach przez blisko 10 lat, pracował w rodzinnej firmie usług plastycznych. Od 2 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie zajmuje się m.in. innowacyjną gospodarką, współpracą biznesu, administracji i środowisk naukowych, a także informatyzacją na terenie województwa. W latach 2002-2006, radny miasta Bydgoszczy. Autor licznych uchwał, m.in.: zmniejszającej opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego; o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy ks. Zdzisławowi Lipińskiemu. Jako radny był mocno zaangażowany w przeciwdziałanie nielegalnej budowie Centrum Handlowego "Drukarnia".

Literat, współpracownik bydgoskiego miesięcznika literackiego "Akant", autor baśni dla dorosłych pt. "Kaprysy Mergerysy". Członek stowarzyszeń: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe, Stowarzyszenie "Dziedzictwo Bydgoszczy", Bractwo Inflanckie, Stowarzyszenie 3 Maja.

W Radzie Miasta Bydgoszczy (kadencja 2010-2014) członek Komisji Edukacji, Komisji Budżetu i Polityki Finansowej oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Jesienią 2014 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego, uzyskując ponad 10 tys. głosów - najlepszy wynik z wszystkich kandydatów PiS w województwie.

kontakt - michal.krzemkowski@wp.pl

Marek Witkowski

Urodził się 22 lutego 1961 roku w Bydgoszczy. Maturę uzyskał w LO im. Janusza Korczaka w Więcborku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską bronił na Katedrze Prawa Rolnego. Pracuje jako nauczyciel w więcborskim „Ekonomiku”, obecnie Zespole Szkół-Centrum Edukacyjnym jako kierownik szkolenia praktycznego. Jego żona jest nauczycielką i pracuje w tej samej szkole. Mają trzech synów – Karola, Pawła i Macieja.

Od ponad 20 lat prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo rolne w Zakrzewku pod Więcborkiem, nastawione na produkcję pszczelarską.

Podczas studiów aktywnie uczestniczył w pracach NSZZ „Solidarność” RI Regionu Bydgoskiego. Odpowiadał za szkolenia związkowe rolników we współpracy z organizacyjnymi rolników duńskich. Przez 12 lat był przewodniczącym początkowo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Sekcji Oświaty, a później WZZ „Solidarność- Oświata” w Powiecie Sępoleńskim.

W Sejmiku jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, której przewodniczy.

Interesuje się polityką i sportem. Uprawiał lekkoatletykę i wioślarstwo.

kontakt - mwitkowski61@wp.pl

Adam Banaszak

Urodził się 6 października 1970 r. Jest radnym III i IV kadencji Sejmiku. W poprzedniej kadencji przewodniczył Klubowi Radnych Prawo i Sprawiedliwość, obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Jest Delegatem Polski do Komitetu Regionów UE w Brukseli. Napisał wiele opinii kształtujących politykę UE, między innymi w dziedzinie leśnictwa, zdrowia, transportu i ochrony ludności cywilnej. Koordynuje z ramienia grupy ECR prace komisji NAT w Brukseli zajmującej się m.in. problematyką rolnictwa i zdrowia. Jest członkiem sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa. Działa w samorządzie od 20 lat. Pracował w firmach związanych z rolnictwem: Krajowa Spółka Cukrowa, Polmos, Kania. Studiował na UTP w Bydgoszczy, UMK w Toruniu i Politechnice Haskiej (Holandia). Posiada dyplomy z Ekonomii i Ochrony Środowiska. Jest laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Kocha sport: biega maratony, uprawia triatlon, żegluje.

kontakt - adam.banaszak@poczta.onet.pl