PIS - Okręg bydgoski

Posłowie

Poseł Ewa Kozanecka

Poseł Ewa Kozanecka

Urodziłam się 29 maja 1974 roku we Wrześni. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności administracja samorządowa. Z zawodu jestem ekonomistą.

Od 1998 roku pracuję w spółce komunalnej - Miejskich Wodociągach i Kanalizacji  w Bydgoszczy w Dziale Inwestycji i Remontów Kapitalnych.

Od roku 2010 jestem Przewodniczącą Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskich Wodociągach  i Kanalizacji oraz Przewodniczącą Rady Pracowników w tej Spółce.

W kadencji 2010-2014 pełniłam funkcję sekretarza oraz członka Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Bydgoskiego Ośródka Solidarności Społecznej.

W latach 2010-2014 byłam członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkiem Podkomitetu Monitorującego ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zrównoważonego Rozwoju.

W wyborach samorządowych w 2014 roku zostałam wybrana do Rady Miasta Bydgoszczy na kadencję 2014-2018. 
Pracowałam w 4 komisjach Rady Miasta. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Zdrowotnej, członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, członek Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz członek Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej.

Jestem zamężna i mam dwoje dzieci.

Od 2012 roku należę do partii Prawo i Sprawiedliwość.

Od wielu lat działam społecznie w obronie praw i interesów ludzi pracy oraz wszystkich potrzebujących. Jako aktywny działacz związkowy znam przepisy prawa pracy, które w wielu obszarach nie są przestrzegane, a ludzie traktowani przedmiotowo. W tych sprawach odważnie, aktywnie i skutecznie działam, by poprawiać jakość życia oraz warunki pracy i płacy pracowników i ich rodzin. Jako Radna Miasta Bydgoszczy reprezentuję mieszkańców. Mam możliwość oddziaływania na jeszcze szerszym obszarze i pomagać wszystkim, którzy o tę pomoc się zwracają. Przede wszystkim znam realne problemy i potrzeby wielu środowisk i aktywnie się angażuję na rzecz ich rozwiązywania.

W wyborach parlamentarnych 25 października startując z okręgu nr 4 z list Prawa i Sprawiedliwości zostałam Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

W Sejmie zasiadam w komisjach:

- Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa,

- Komisji do Spraw Kontroli Państwowej,

- Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.