PIS - Okręg bydgoski

Posłowie

Poseł Piotr Król

Poseł Piotr Król

Urodziłem się 26 czerwca 1974 roku w Bydgoszczy. Ukończyłem tutejsze VI Liceum Ogólnokształcące, a także studia licencjackie na kierunku administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Kontynuowałem studia na tej samej uczelni, uzyskując tytuł magistra politologii. Odbyłem Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ukończyłem ponadto Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET.

Podczas studiów zainicjowałem reaktywowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na bydgoskich uczelniach. Stałem na czele Bydgoskiej Rady Koordynacyjnej NZS w Bydgoszczy. Reprezentowałem NZS w radzie Regionalnej Akcji Wyborczej „Solidarność”, którą NZS współtworzył.

Od ukończenia 18 roku życia starałem się aktywnie działać społecznie i politycznie.

Od 1994 roku byłem członkiem i działaczem partii Porozumienie Centrum (PC). W PC pełniłem przez dwie kadencje funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego oraz Naczelnej Rady Politycznej PC. Równocześnie współtworzyłem Forum Młodych PC i byłem jego wiceprezesem na szczeblu krajowym. Konsekwentnie związany jestem ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Po zakończeniu działalności Porozumienia Centrum bez namysłu zostałem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Po raz pierwszy zostałem radnym dzielnicy Fordon w 1998 roku i i byłem nim nieprzerwanie, wygrywając kolejne wybory w 2002, 2006 i 2010 roku. Nieprzerwanie, również przez okres 16 lat, pracowałem w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miasta Bydgoszczy. W kadencji 2006-2010 i od 2010 roku do czerwca 2014 roku dodatkowo przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej. Poza tym, w kadencji 2010-2014 pełniłem funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Bydgoszczy.

Pracę zawodową rozpocząłem w 1995 roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Pracowałem przez kilka lat w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W 2000 roku rozpocząłem pracę w Poczcie Polskiej, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej począwszy od referenta. Ponad 6 lat byłem dyrektorem Oddziału Regionalnego Centrum Logistyki Poczty Polskiej w Bydgoszczy, aż do czasu reorganizacji i likwidacji oddziału. Jestem także wykładowcą akademickim – współpracuję z Katedrą Logistyki WSB w Bydgoszczy.

W roku 2014, po wyborach do Europarlamentu, zastąpiłem w ławie poselskiej Kosmę Złotowskiego. Formalnie data mojego ślubowania na posła na Sejm RP to 5 czerwca 2014 roku. Pracuję w komisjach: infrastruktury oraz administracji i cyfryzacji.

Wspólnie z Żoną Iwoną wychowuję dwoje dzieci: Syna (ur. 2003) i Córkę (ur. 2005).