PIS - Okręg bydgoski

Posłowie

Poseł Bartosz Kownacki

B. Kownacki

Bartosz Kownacki (ur. 11 sierpnia 1979 r. w Warszawie - polityk i prawnik, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 2009 rozpoczął studia podyplomowe z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 2003 do 2006 odbywał aplikację prokuratorską. W 2007 został wpisany na listę radców prawnych. W 2009 założył własną kancelarię adwokacką. Jako adwokat został pełnomocnikiem m.in. przedstawicieli rodzin kilku ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku w 2010 r.

Przystąpił do Ruchu Odbudowy Polski. Od 2002 do 2006 przewodniczył Federacji Młodych ROP, był asystentem Jana Olszewskiego. W latach 2006–2007 pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Był członkiem Komisji Weryfikacyjnej WSI. Do 2009 był zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. został liczbą 7735 głosów wybrany na posła z listy PiS w okręgu bydgoskim. Został członkiem, a później wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Po kilku dniach od rozpoczęcia kadencji przeszedł z klubu parlamentarnego PiS do klubu Solidarna Polska. W lipcu 2012 został zawieszony w prawach członka tego ugrupowania i wystąpił z jego klubu parlamentarnego, po czym powrócił do klubu PiS.

W 2015 r z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując 9044 głosy.

16 listopada 2015 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.