PIS - Okręg bydgoski

Posłowie

Poseł Łukasz Schreiber

Łukasz Schreiber

1987 Narodziny w Bydgoszczy.

1997 Zdobycie tytułu Mistrza Polski juniorów w szachach.

2004 Rozpoczęcie działalności społecznej. Założenie struktur miejskich w Bydgoszczy niezwiązanych z żadną partią polityczną Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści. W późniejszych latach wybór na sekretarza generalnego Stowarzyszenia oraz przewodniczącego rady krajowej.

2006 Zdanie matury i ukończenie szkoły średniej w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego.

2006-2007 Asystent społeczny u Senatora Kosmy Złotowskiego.

2008 Pierwsza praca w nieistniejącym dzisiaj Ośrodku Badań Publicznych „Pentor”.

2009 Obrona licencjatu na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2012 Wybór na Przewodniczącego Zarządu Miejskiego PiS w Bydgoszczy.

2012 Założenie działalności gospodarczej. Powstanie antykwariatu „Imperium Książek”.

2013 Obrona pracy magisterskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2014 Wybór na radnego miasta Bydgoszczy z najlepszym wynikiem w mieście (2.555 głosów), a jednocześnie historycznie rekordowym rezultatem w Fordonie od 1990 r.

2015 Wybór na posła na Sejm RP.