PIS - Okręg bydgoski

Kontakt


Prezes Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4 Poseł Tomasz Latos

(52) 322 48 48

biuro.latos@gmail.com


Wiceprezes Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4

Poseł Piotr Król

Piotr.Krol@sejm.pl

Wiceprezes Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4

Poseł Bartosz Kownacki

Bartosz.Kownacki@sejm.pl

Sekretarz Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4

Poseł Ewa Kozanecka

biuro@ewakozanecka.pl

Skarbnik Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4

Ewa Rocławska

roclawskaewa@gmail.com

Dyrektor Biura Prezesa Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 4

Gustaw Nowicki

gustaw.nowicki@o2.pl

tel. 510 005 024