PIS - Okręg bydgoski

Uroczyste otwarcie w Sejmie wystawy na temat wydarzeń Bydgoskiego Marca '81

Uroczyste otwarcie w Sejmie wystawy na temat wydarzeń Bydgoskiego Marca '81

14 Kwiecień 2017

5 kwietnia 2017 r. w Sejmie otwarta została wystawa pt. „O wieś wolną, niezależną, samorządną. Rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca '81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”.

O społecznym zjednoczeniu wobec reżimu komunistycznego oraz wyjątkowym połączeniu „Solidarności” pracowniczej i rolniczej mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia w gmachu Sejmu RP wystawy poświęconej 36.rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca '81 i rejestracji Solidarności Rolniczej. 

Ekspozycja przygotowana przez bydgoski IPN otwarto w Sejmie z inicjatywy poseł Ewy Kozaneckiej. Marszałek objął wystawę honorowym patronatem.

Była to pierwsza wystawa w gmachu Sejmu RP poświęcona wydarzeniom Bydgoskiego Marca 1981 r.

Fot. Rafał Zambrzycki

wystawa
wystawa 1
wystawa2
wystawa3
wystawa4
wystawa5
wystawa6
wystawa7