PIS - Okręg bydgoski

38. rocznica Bydgoskiego Marca

38. rocznica Bydgoskiego Marca

21 Marzec 2019

Dzisiaj odbyły się obchody z okazji 38. rocznicy Bydgoskiego Marca. 19 marca 1981 roku doszło do słynnych wydarzeń bydgoskich, które pokazały zarówno determinację i współpracę środowiska chłopskiego z ówczesną Solidarnością, jak i grę aparatu komunistycznego mającą na celu zniszczenie rodzącego się niezależnego ruchu związkowego w PRL. Decydenci z PZPR nie mogli znieść oczywistej dziś dla nas wizji wolności i demokratyzacji życia społecznego.

W ramach obchodów poseł Tomasz Latos odczytał list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, który zwrócił się w swoim piśmie do uczestników tamtych historycznych chwil, składając wyrazy szacunku za ich odwagę.


marzec1
marzec2
marzec3
marzec4
marzec5
marzec6
marzec7
marzec8
marzec9
marzec10
marzec11
marzec12
marzec13