PIS - Okręg bydgoski

Bydgoskie

Biuro Pełnomocnika Okręgowego PiS Tomasza Latosa
Biuro Poselskie Posła Tomasza Latosa

ul. Gdańska 10
85-006 Bydgoszcz
tel. (52) 322-48-48

biuro.latos@gmail.com

Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego
Kosmy Złotowskiego

ul. Wełniany Rynek 11/7
86-036 Bydgoszcz
tel. (52) 346-00-28

Biuro Poselskie Posła Piotra Króla

ul. Gdańska 10
85-006 Bydgoszcz
tel. 795-839-866

Biuro Poselskie Poseł Ewy Kozaneckiej

ul. Gdańska 10
85-006 Bydgoszcz
tel. 577 123 452

biuro@ewakozanecka.pl

Biuro Poselskie Posła Bartosza Kownackiego

ul. J.K. Chodkiewicza 16/3
86-064 Bydgoszcz
tel. 796 591 222

bpkownacki@wp.pl

Biuro Poselskie Posła Łukasza Schreibera
ul. Wełniany Rynek 11/7
86-036 Bydgoszcz

tel. (52) 346-00-28