PIS - Okręg bydgoski

Aktualności

Spotkanie posła Tomasza Latosa z działaczami PiS w Świeciu

8 Listopad 2016

Spotkanie miało charakter wspólnego działania powiatowych struktur PiS, działaczy, członków, ludzi dobrej woli. Padały pytania o problemy Nowego Szpitala w Świeciu i służby zdrowia, akcyzę na kupione samochody, obniżenie wieku emerytalnego, stagnację urzędniczą na szczeblu gmin, powiatów, sejmików, pewnego rodzaju nepotyzmu urzędniczego, lokalnego oraz problemów naszych, oddolnych działaczy borykających się z ciężarem służenia społeczeństwu. Spotkanie było rozliczeniem działań, pytaniem, co robić aby budować jasną przyszłość dla Polski.