PIS - Okręg bydgoski

Aktualności

Poseł Ewa Kozanecka

14 Listopad 2016
Mija rok mojej pracy poselskiej. 
Był to szczególnie intensywny i pracowity czas. Przede wszystkim moim celem jest praca dla ludzi. 
Ogromna ilość odwiedzających nas osób i spotkań spowodowała potrzebę otwarcia 5 biur poselskich w Bydgoszczy, Mogilnie, Strzelnie, Inowrocławiu, Szubinie, a w przyszłości będą otwarte jeszcze kolejne 2. Do tego czasu spotkałam się z setkami osób w różnych sprawach. Przede wszystkim najczęstsze są to sprawy pracownicze i zakładów pracy. Zaangażowałam się w rozwiązywanie problemów różnych instytucji jak np. KAS, Lasów Państwowych, PSE w sprawie inwestycji portu, powstania stref ekonomicznych, innowacji, kultury, edukacji, szkolnictwa, sportu, PIP. Poza spotkaniami w Bydgoszczy miejscowości w okręgu, które odwiedziłam to m.in. Inowrocław, Mogilno, Strzelno, Świecie, Żnin, Gąsawa, Nowe, Białe Błota, Szubin, Nakło, Bysław, Lubiewo, Cekcyn, Samostrzel, Kruszwica, Rojewo, Smerzyn. Do tego dochodzą dziesiątki spotkań z pracownikami rożnych zakładów pracy. 
Podjęłam również współpracę z IPN, by wspólnie podejmować inicjatywy historyczne. Zainicjowałam razem z bydgoskim IPN wystawę pn.Bydgoski Listopad 1956 roku-Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewolenia.
W związku z dużą ilością problemów jakie podejmuję postanowiłam powołać przy moim biurze poselskim 6 zespołów: ds. pracowniczych i zakładów pracy, społeczno-socjalnych, sportowych, ekonomiczno-podatkowych, edukacji i zespół prawny.
W wielu ważnych sprawach podjęłam współpracę z ministerstwami. 
Niezwykle intensywnie przebiega także moja praca w Sejmie RP. 
Udzielam się w 3 sejmowych komisjach: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Energii i Skarbu Państwa oraz Kontroli Państwowej. Jestem również członkiem w podkomisji ds. rynku pracy. Prowadzimy w nich prace dotyczące spraw społecznych, spółek skarbu państwa, działalności instytucji kontrolnych. 
Jedne z ważniejszych ustaw w pracach których uczestniczyłam, to ustawa 500 +, ustawa dot.podwyższenia stawki godzinowej do 13 zł za pracę przy umowach zlecenie, ustawa likwidująca syndrom l dniówki, ustawa za życiem, prace nad ustawą przywracającą poprzedni wiek emerytalny.
Uchwaliliśmy także nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Byłam inicjatorem poprawki, która zmienia górny limit wydatków budżetowych w latach 2015-2018 na restrukturyzację górnictwa i będzie wynosić do 7 mld zł.
Ponadto złożyłam 13 interpelacji i zapytań.
Pracuję także w 6 zespołach parlamentarnych:tj.: Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II,
Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej,
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.,
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za wsparcie, pomoc i zaangażowanie, bez którego trudno byłoby skutecznie pomagać i rozwiązywać problemy.