PIS - Okręg bydgoski

Aktualności

Bydgoszcz się lepiej nadaje na siedzibę WOT. List otwarty posłów PiS

6 Marzec 2018

W związku z pojawiającym się spekulacjami na temat umieszczenia  jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej pragniemy przedstawić argumentację, która wpłynęła na wybranie Bydgoszczy.

Pod uwagę były brane:

- wielkość garnizonu - możliwości zapoznania się ze specyfiką zadań bojowych i taktycznych licznych jednostek wojskowych i instytucji występujących w Bydgoszczy;
- szeroka baza socjalna jednostek wojskowych (rozumiana jako miejsce zgrupowań, szkoleń i ćwiczeń). W Bydgoszczy funkcjonuje 20 różnych jednostek wojskowych, w tym 7 NATO,
- możliwość natychmiastowego rozpoczęcia zadań inwestycyjnych w zakresie prawa do kwatery (zatwierdzony projekt budowy 190 mieszkań na osiedlu w Fordonie);
- rozpoczęta modernizacja budynków przeznaczonych na WOT, w przypadku zmiany lokalizacji dowództwa, poniesione już nakłady zostałyby zmarnowane.

Więcej:   https://bydgoszcz24.pl/pl/11_wiadomosci/17386_bydgoszcz_sie_lepiej_nadaje_na_siedzibe_wot_list_otwarty_poslow_pis.html